Categories de patrocinadors

Última modificació: 29/08/2016 | Font: SCP

El Programa de Patrocini i Mecenatge estableix tres categories de patrocinadors, no solament en funció de la dimensió de les seues aportacions sinó de la importància de la cooperació en algun o en varis dels projectes que conté el Programa.

Les citades categories són:

  • Patrocinador estratègic de la UJI
  •  Entitat patrocinadora de la UJI
  • Entitat col·laboradora de la UJI

 

Patrocinador estratègic de la UJI
Entitats que col·laboren en la realització de projectes de gran importància per a la Universitat Jaume I i/o realitzen aportacions econòmiques o en espècie superiors als 60.000 euros anuals.

 

Entitat patrocinadora de la UJI
Empreses o institucions que realitzen aportacions econòmiques o en espècie superiors als 6.000 euros anuals i inferiors als 60.000 euros.

 

Entitat col·laboradora de la UJI
Persones o entitats que realitzen aportacions econòmiques o en espècie inferiors als 6.000 euros anuals, o que col·laboren amb algun programa o projecte de la UJI.

 

Les entitats que formen part de les dues primeres categories, patrocinadors estratègics i entitats patrocinadores, són les que integren el Cercle de Patrocini de la UJI.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16