Categories de patrocinadors

SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Programa de Patrocini i Mecenatge estableix tres categories de patrocinadors, no solament en funció de la dimensió de les seues aportacions sinó de la importància de la cooperació en algun o en varis dels projectes que conté el Programa.

Les citades categories són:

  • Patrocinador estratègic de l'UJI
  •  Entitat patrocinadora de l'UJI
  • Entitat col·laboradora de l'UJI
  • Donant de l'UJI

 

Patrocinador estratègic de l'UJI
Entitats que col·laboren en la realització de projectes de gran importància per a la Universitat Jaume I i/o realitzen aportacions monetàries o en espècie superiors als 60.000 euros anuals.

Entitat patrocinadora de l'UJI
Empreses o institucions que realitzen aportacions monetàries o en espècie superiors als 6.000 euros anuals i inferiors als 60.000 euros.

Entitat col·laboradora de l'UJI
Persones o entitats que realitzen aportacions monetàries o en espècie inferiors als 6.000 euros anuals, o que col·laboren amb algun programa o projecte de l'UJI.

Donant de l'UJI
Persones físiques que realitzen aportacions monetàries o en espècie a algun programa o projecte de l'UJI.

 

Les entitats que formen part de les dues primeres categories, patrocinadors estratègics i entitats patrocinadores, són les que integren el Cercle de Mecenatge i Patrocini de l'UJI.

 

Les entitats col·laboradores i patrocinadores, disposen d'unes accions de reconeixement i contraprestacions per formar part del Programa.