Les Aules i Càtedres d'Empresa de la Universitat Jaume I es conceben com un mecanisme innovador d'interacció cooperativa entre la Universitat i les empreses, fundacions, associacions, administracions públiques i altres entitats públiques o privades, en àmbits específics de mutu interès. Des d'aquest punt de vista les Càtedres i Aules represantan una aliança estratègica entre l'UJI i una empresa o institució a través de la qual l'entitat externa col·labora en activitats i projectes universitaris en l'àmbit de la docència, la innovació, la divulgació i la investigació.

Aquesta relació presenta avantatges indubtables per a la Universitat i per a les entitats col·laboradores. D'una banda, per a la universitat representen una oportunitat d'acostar la realitat de la universitat al món empresarial, de finançar projectes específics de molt diversa índole, de posar en marxa instruments de formació de l'estudiantat, dels investigadors i les investigadores i de possibilitar l'intercanvi de personal, entre altres. D'altra banda, les empreses o altres entitats col·laboradores, poden desenvolupar els seus projectes de Responsabilitat Social Corporativa, demostrant a la societat el seu grau d'implicació social, col·laborar en la formació dels futurs titulats i titulades i millorar la seua imatge en la societat, entre altres.

La diferències fonamentals entre una càtedra i una aula d'empresa pot resumir-se en la seua duració i dotació econòmica:

  • Càtedra d'empresa. Una càtedra requereix una aportació eonómica anual, per l'empresa, igual o superior a 30.000€ i una duració mínima de tres anys.
  • Aula d'empresa. Una aula compta amb una aportació econòmica anual, per l'empresa, igual o superior a 15.000€ i una duració mínima d'un any.

 

Per mes informació Reglament de Mecenatge i Càtedres

Per coneixer les activitats Cathedra. Butlletí de Càtedres i Aules d'Empresa.

 

mecenatge@uji.es