UJI

Càtedra Interuniversitària de Memòria Democràtica de la Comunitat Valenciana

Última modificació: 19/04/2018 | Font: SCP

En aquesta càtedra interuniversitària creada al 2017 participen la Universitat Jaume I (UJI), la Universitat d’Alacant (UA), la Universitat de València (UV) i la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques de la Generalitat Valenciana. 
El principal objectiu de la Càtedra és afavorir la posada en comú i generar noves sinergies que permeten avançar en el coneixement i la difusió del període històric que comprèn des de la proclamació de la Segona República fins a l’entrada en vigor de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, el 10 de juliol de 1982.

Activitats

Les activitats d'aquesta Càtedra es centraran en la potenciació de congressos, seminaris, jornades, conferències, publicacions, tallers didàctics, assistència científica i metodològica que, a més a més, possibilitaran una major participació social i un estudi rigorós de les decisions a prendre per la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.

Quantia anual

60.000 €

Direcció de la Càtedra

La direcció de la Càtedra s’estableix amb caràcter anual per rotació alfabètica, corresponent-li, en primer lloc, a la UA, en segon lloc, a la UJI, i finalment, a la UV. Per part de l'UJI la coordinació serà assumida per:

Maria Rosa Monlleó Peris
Dep. d'Història, Geografia i Art UJI
rmonlleo@uji.es

Contacte

Universitat d'Alacant
Carretera San Vicente del Raspeig s/n
03690, San Vicente del Raspeig
Alacant
Web pròpia de la Càtedra

 

Entitat patrocinadora

La Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques assumeix competències en matèria d'infraestructures judicials, gestió i formació del personal al servei de l'Administració de justícia, planificació de l'Oficina Judicial, justícia gratuïta, víctimes del delicte, col·legis professionals, associacions, fundacions, registres i notariat, unions de fet i mediació, reformes democràtiques, consultes populars i electorals, relacions amb la professió titulada de gestor administratiu als efectes d'exercir les funcions traspassades a la Generalitat per l'Administració General de l'Estat a través del Reial Decret 981/2013, de 13 de desembre, i funció pública.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions