Càtedra FACSA d'Innovació en el Cicle Integral de l'Aigua

SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Càtedra d'Innovació en el cicle integral de l'aigua naix al 2015 mitjançant conveni entre Facsa i la Universitat Jaume I, amb l'objectiu de potenciar i establir nous vincles de col·laboració en matèria de formació, divulgació, transferència de coneixement, I+D+i i aspectes culturals vinculats al cicle integral de l'aigua: recerca, innovació, transferència de coneixement i docència.

 

 

 

 

Activitats

Les activitats que realitza la càtedra es centren en promoure i donar suport a totes les iniciatives relacionades amb el seu àmbit. Pel que fa a l'alumnat, es donen premis a TFG, es promouen pràctiques en empresa o es fan concursos i altres activitats per afavorir l'I+D i la creativitat en el camp de coneixement relatiu a la càtedra. Quant als professionals, es porten a terme diverses activitats relacionades amb la formació (cursos, jornades, workshops). Per últim, pel que respecta a la investigació i la cultura, des de la càtedra es dóna suport a les activitats realitzades per l'UJI relacionades amb l'àmbit del cicle integral de l'aigua. 
 

Direcció de la Càtedra

Sergio Chiva Vicent

Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció

schiva@uji.es
 

Contacte

www.catedradelagua.uji.es

catedradelagua@uji.es

 

Entitat patrocinadora

 

FACSA és l'empresa provada espanyola amb més experiència en la gestió del cicle integral de l'aigua. Pertany al Grupo Gimeno i va ser fundada en Castelló en l'any 1873. Des de llavors, ha diversificat les seues activitats i consolidat la seua presència en el sector de l'aigua.

L'empresa ofereix tots els serveis propis del cicle integral de l'aigua des de la captació, potabilització i tractament fins la seua distribució i posterior recollida i depuració de les aigües residuals. Totes les etapes del cicle són rigorosament controlades per a limitar l'impacte sobre el medi ambient i garantir l'excel·lència en la qualitat. 

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions