UJI

Càtedra FACSA d'Innovació en el Cicle Integral de l'Aigua

Última modificació: 03/09/2018 | Font: SCP

La Càtedra d'Innovació en el cicle integral de l'aigua naix al 2015 mitjançant conveni entre Facsa i la Universitat Jaume I, amb l'objectiu de potenciar i establir nous vincles de col·laboració en matèria de formació, divulgació, transferència de coneixement, I+D+i i aspectes culturals vinculats al cicle integral de l'aigua: recerca, innovació, transferència de coneixement i docència.

 

 

Activitats

Les activitats que realitza la càtedra es centren en promoure i donar suport a totes les iniciatives relacionades amb el seu àmbit. Pel que fa a l'alumnat, es donen premis a TFG, es promouen pràctiques en empresa o es fan concursos i altres activitats per afavorir l'I+D i la creativitat en el camp de coneixement relatiu a la càtedra. Quant als professionals, es porten a terme diverses activitats relacionades amb la formació (cursos, jornades, workshops). Per últim, pel que respecta a la investigació i la cultura, des de la càtedra es dóna suport a les activitats realitzades per l'UJI relacionades amb l'àmbit del cicle integral de l'aigua. 
 

Quantia anual

35.000 €

 

Direcció de la Càtedra

Sergio Chiva Vicent
Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció UJI
schiva@uji.es

 

Contacte

Càtedra FACSA d'Innovació en el cicle integral de l'aigua
Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció  (Despatx TC 2339DD)
Escola Superior de Tecnologia I Ciències Experimentals (ESTCE)
Universitat Jaume I
Av. de Vicent Sos Baynat s/n
12071 · Castelló de la Plana, Castelló, Espanya
(+34) 964 72 8141

schiva@uji.es
www.catedradelagua.uji.es

 

 

Entitat patrocinadora

FACSA és l'empresa provada espanyola amb més experiència en la gestió del cicle integral de l'aigua. Pertany al Grupo Gimeno i va ser fundada en Castelló en l'any 1873. Des de llavors, ha diversificat les seues activitats i consolidat la seua presència en el sector de l'aigua.

L'empresa ofereix tots els serveis propis del cicle integral de l'aigua des de la captació, potabilització i tractament fins la seua distribució i posterior recollida i depuració de les aigües residuals. Totes les etapes del cicle són rigorosament controlades per a limitar l'impacte sobre el medi ambient i garantir l'excel·lència en la qualitat. 

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions