UJI

Càtedra BP de Medi Ambient Industrial

Última modificació: 25/03/2020 | Font: SCP

 

 

La Càtedra BP de Medi Ambient Industrial, creada al novembre de 2018, té com a objectius generals el foment de la docència, la investigació i la difusió del coneixement en aquest àmbit.

Twitter | LinkedIn | www.catedrabpmedioambiente.uji.es

 

 

Activitats

La nova càtedra promou la realització de treballs fi de grau i de màster de l'alumnat de l'UJI en temes de medi ambient industrial i relacionats amb la refineria. S'organitzaran dues jornades anuals amb la presència d'experts de reconegut prestigi a escala nacional i mundial, i entre altres activitats, es realitzaran treballs d'investigació i desenvolupament en temes mediambientals com la qualitat de l'aire, el control d'olors, la optimització del procés de tractament d'aigües residuals, l'ús de biocombustibles d'última generació, etc.

 

Jornada sobre Qualitat de l'Aire. 20 de desembre de 2018.

 

Quantia anual

40.000 euros

 

Direcció de la Càtedra

Ana Gosalbo Nebot
Departament d'Enginyeria Química

gosalbo@uji.es

Subdirecció
 
María José Orts Tarí i Eliseo Monfort Gimeno. Departament d’Enginyeria Química.

 

Contacte

 

Càtedra BP de Medi Ambient Industrial
Departament d'Enginyeria Química
Edifici ITC. Universitat Jaume I
Avda. de Vicent Sos Baynat, s/n
12071 - Castelló de la Plana (España)

www.catedrabpmedioambiente.uji.es

 

Entitat patrocinadora

BP
BP opera en Espanya des de 1954, amb més de 640 estacions de servei, i actualment és una de les principals empreses energètiques del país.

La refineria BP de Castelló està en funcionament des de 1967, és un motor econòmic i industrial per al seu entorn i és una de les empreses més importants de la Comunitat Valenciana.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions