Convocatòria dels premis TFG i TFM en el marc de les Càtedres i Aules de l’UJI

01/12/2021 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L’ESTCE realitza una convocatòria conjunta de tots els premis TFG i TFM en el marc de les Càtedres i Aules de l’UJI.
 

1. Termini de presentació de sol·licituds

2. Premis diponibles

3. A qui van dirigits aquests premis?

4. Com sol·licitar els premis?

 

1. Termini de presentació de sol·licituds:

Fins el 10 de desembre de 2021

 

2. Premis diponibles:
 

1. Aula Zchimmer&Schwarz de Química Sostenible i Circular

 • Premis TFG - Un únic premi de 750€ per a la estudiant i 250€ per al tutor/a del TFG.

Destinataris: Graus Grau en Química i Grau en Enginyeria Química i temàtica relacionada amb la química Sostenible i Circular    

 • Premi TFM - Un únic premi de 750€ per a la estudiant i 250€ per al tutor/a del TFG.

Destinataris: màster en Química Sostenible, màster en Química Aplicada i Farmacològica; màster universitari en Química Teòrica i Modelització Computacional, i màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades, de temàtica relacionada amb la química sostenible i circular.    
   
2. Càtedra BP de Medi Ambient Industrial     

 • Premi TFG: primer premi de 1000 € i dos accèssit de 750€
 • Premi TFM: un premi de 1.000€

   Destinataris: treballs de la Universitat Jaume I relacionats amb tecnologies del medi ambient preferentment aplicades a activitats industrials i/o productives.

 
3. Càtedra Reciplasa    

 • Premi TFG: un premi de 400 €
 • Premi TFM: un premi de 600 €

Destinataris: Treballs de final de grau i final de màster relacionats amb la Gestió de Residus Urbans i Protecció del Medi Ambient, ja siga projectes de millora de processos actuals, divulgació, educació ambiental, etc.    


4. Aula Fundació Torrecid    

 • Premi TFG – un premi de 500 €

Destinataris: Graus de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals 

 • Premi TFM – un premi de 500 €

Destinataris: Màster en Enginyeria Industrial   


5. COITIGCAS     

 • Premi TFG dirigit a l’estudiantat de Graus d’Enginyeria de la Branca Industrial    

1r Premi – 1000 €
2n Premi – 500 €

6. EcoSistecMas     

 • Premis TFG:

1r premi – 500 €
2n premi - 250 €

Destinataris: estudiantat dels graus en Enginyeria Informàtica, Matemàtica Computacional i Enginyeria en Tecnologies Industrials  i temàtica relacionada amb l’aplicació de la Ciència i la Tecnologia a la Industria

 

7. EFI

 • Premi TFG: un premi de 500 €

Destinataris: estudiantat dels graus en Enginyeria Química, Enginyeria en Tecnologies Industrials, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Informàtica, Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes, Química, Matemàtica Computacional.

 

3. A qui van dirigits aquests premis?

Estudiantat graduat i/o matriculat de grau o màster en la Universitat Jaume I que haja presentat el seu treball fi de grau o màster en el curs 2020/2021**. Cada participant podrà optar amb un únic treball a més d’un premi en funció de l’àrea de coneixement afí i d’acord amb aquestes bases.
 

*En la categoria dels premis convocats pel Col·legi Oficials d’Enginyers Tècnics Industrials i de Grau de Castelló (COITGCAS) també podran ser beneficiaris si han presentat el seu treball fi de grau o màster el curs 2019-20.

**En la categoria dels premis convocat per BP també podran ser beneficiaris si han presentat el seu treballs fi de grau o màster els cursos 2018-19 o 2019-20

 

4. Com sol·licitar els premis?

La sol·licitud ha de realitzar-se a través del TAO de l’UJI. Enllaç a la convocatòria

Les persones interessades en participar en aquesta convocatòria deuran omplir el formulari de sol·licitud que figura en el procediment. Aquest formulari deurà acompanyar-se la següent documentació en un sol arxiu PDF:

 • Sol·licitud de participació amb les dades personals i un breu resum del projecte de no més de 500 paraules així com una descripció als premis que opten.
 • Autorització expressa per part del concursant que es pot fer còpia del document estrictament per poder emetre judici per part del jurat.
 • Justificant de la presentació del treball i qualificació obtinguda.
 • Un exemplar del projecte en format digital, que s’haurà de pujar en el formulari creat per a cada categoria de premi en l’enllaç que figura en la sol·licitud.

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions