SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Universitat Jaume I inclou en aquest portafoli aquells projectes i activitats que, per la seua importància i interès social, considera que són prioritaris per a la comunitat universitària i per a la societat en general.

Aquests projectes només poden realitzar-se amb el suport de persones, empreses i institucions que vulguen compartir els seus objectius i que estiguen interessats en la millora de la nostra societat.

El portafoli de projectes patrocinables s'estructura en quatre àrees de col·laboració:

1. Àrea suport a l'estudiantat

2. Àrea suport a la docència i la recerca

3. Àrea suport al patrimoni

4. Àrea suport a la cultura i desenvolupament social


1. ÀREA Suport a l'estudiantat

És funció de la UJI la formació de persones preparades per a l'exercici d'activitats professionals que exigisquen l'aplicació de coneixements i mètodes científics. Així com, potenciar la formació dels membres de la comunitat universitària per a la seua participació i compromís amb el desenvolupament de la societat.

Programa 
Projectes / Activitats
Programa BEQUES per a estudiantat de grau i postgrau
Beques de grau
Beques de postgrau
Beques a la mobilitat internacional
Programa PREMIS per a projectes i treballs de l'estudiantat 
Projectes final de carrera
Projectes final de màster
Treballs de recerca de doctorat
Tesis doctorals
Concursos
Programa GRADUACIONS de l'estudiantat de l'UJI Actes de graduació de les diferents Facultats (Ciències Humanes i Socials, Ciències Jurídiques i Econòmiques, Salut) i l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

 

2. ÀREA Suport a la docència i la recerca

La qualitat en la docència i l'excel·lència en la recerca són un pilar estratègic de la UJI, així com la creació, el desenvolupament, la transmissió i la crítica en tots els camps de la ciència, la tècnica, les arts i la cultura.

Programa 
Projectes / Activitats
Programa CÀTEDRES i AULES d'empresa
Càtedres d'empresa
Aules d'empresa
Programa FORMACIÓ
Màsters
Cursos d'especialització i formació continuada
Universitat per a Majors
Cursos d'Estiu
Congressos/Jornades
Programa CIÈNCIA
Setmana de la Ciència
Blog Ciència UJI TV
Jornades de comunicació científica
Connecta amb la ciència: tallers científics per a preuniversitaris
Projectes científics presentats a concursos i competicions (éBRICKhousa, UJI Motorsport, etc.)
Programa RECERCA
Projectes de recerca de l'UJI
Programa PUBLICACIONS
Publicacions universitàries

 

3. ÀREA Suport al patrimoni

És un objectiu de la UJI el disposar d'unes infraestructures i equipaments adequats per a les activitats de formació i recerca, i la conservació i manteniment del patrimoni material i immaterial de la nostra societat.

Programa Projectes / Activitats

Programa PATRIMONI i INFRAESTRUCTURES universitàries

Equipament científic i docent
Col·leccions bibliogràfiques
Donacions de béns

 

4. ÀREA Suport a la cultura i desenvolupament social

És una finalitat de la UJI la participació en el progrés i desenvolupament de la societat. També la promoció d'activitats de difusió del coneixement, de la cultura i l'esport entre tots els sectors socials i grups d'edat, a través de l'extensió universitària, la divulgació i la formació permanent.

Programa Projectes / Activitats
Programa PROJECCIÓ SOCIAL 
 
Programa Campus Obert (seus universitàries)
Programa AlumniSAUJI d'antic alumnat i amics de l'UJI
Programa Ambaixadors
Programa Extensió Universitària (PEU)
Trobada de Portes Obertes a la Societat
Programa SOLIDARITAT
Projectes de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat
Programa Atenció a la Diversitat
Programa MEDI AMBIENT 
Projectes mediambientals, sostenibles i d'estalvi i eficiència energètica
Programa CULTURA
Activitats culturals (RECLAM, Aula de Cinema, Aula de Fotografia, Aula de Música, etc.)
Programa ESPORT
Activitats esportives (campionats universitaris, tornejos, etc.)