Per què donar?

28/05/2020 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El present projecte pretén ser un estudi pilot que aporte informació científica sobre la seguretat de les intervencions laparoscòpiques durant la pandèmia COVID-19.

Per a dur a terme el projecte s'estudiarà la presència de partícules víriques SARS-CoV-2 en els filtres de carboni, situats en les cànules dels ports de laparoscòpia, utilitzats en totes les intervencions quirúrgiques que es realitzen a l'Hospital General Universitari de Castelló. Per a això, es comptarà amb la col·laboració de tots els serveis quirúrgics implicats en la cirurgia laparoscòpica d'aquest hospital.

La detecció de les partícules víriques es realitzarà mitjançant l'ús de la tècnica molecular de reacció en cadena de la polimerasa a temps real o també denominada, RT-qPCR. Aquesta tècnica ens permetrà amplificar i quantificar material genètic víric mitjançant l'ús d'engreixadors i sondes específics, generant així resultats ràpids i fiables. A més, aquesta tècnica de diagnòstic ha estat recomanada per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i el Centre de Control Americà d'Infeccions (CDC) per a la detecció del coronavirus SARS-CoV-2.

A més, és important assenyalar que aquest estudi pilot pot ser la base de futures recerques, com ara el disseny de materials apropiats per a la fabricació dels filtres utilitzats en els equips de laparoscòpia, que asseguren l'alliberament de gasos lliures de partícules víriques.


Objectius del projecte

L'objectiu principal del projecte és avaluar la presència de partícules víriques en els filtres de carboni situats en les cànules dels equips de laparoscòpia de l'Hospital General Universitari de Castelló.

La detecció del RNA víric del SARS-CoV-2 es durà a terme mitjançant l'ús de la tècnica molecular de RT-qPCR, seguint els protocols definits pel Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions