Donació genèrica. Es destinarà l'aportació al projecte que més ho necessite.

 

                                                     

Donació a l'Estudi per analitzar i reduir els riscos de contagi amb COVID-19 als quiròfans hospitalaris
Donació genèrica. Es destinarà l'aportació al projecte que més ho necessite.

Donació genèrica. Es destinarà l'aportació al projecte que més ho necessite.

Donació al Projecte d'Investigació per al desenvolupament d'un fàrmac antiviral contra la COVID-19. Inhibidors de cisteïna proteases contra el SARS-CoV-2

ANÒNIM

Donació al Projecte d'Investigació per al desenvolupament d'un fàrmac antiviral contra la COVID-19. Inhibidors de cisteïna proteases contra el SARS-CoV-2

ANÒNIM

Donació al projecte Fons de Beques PostCOVID-19
Donació genèrica. Es destinarà l'aportació al projecte que més ho necessite.