Estudi per analitzar i reduir els riscos de contagi amb COVID-19 als quiròfans hospitalaris Anàlisi de la seguretat en les cirurgies en temps de pandèmia

La pandèmia COVID-19 originada pel SARS-CoV-2, que actualment estem sofrint, està posant a prova els sistemes sanitaris de tots els països del món, així com els sistemes de vigilància i diagnòstic de la malaltia. Davant situacions com l'actual, sorgeixen nombrosos dubtes i incertesa en els sistemes sanitaris de tot el món, en relació amb les mesures de seguretat a prendre durant activitats rutinàries hospitalàries, com són les intervencions quirúrgiques, entre elles, per exemple, la laparoscòpia.

En circumstàncies normals, la laparoscòpia és una intervenció quirúrgica segura que permet crear una barrera física entre el cirurgià/a i la possible font de contagi (el pacient), evitant-se així l'exposició ocupacional i la contaminació creuada. No obstant això, en una crisi sanitària com l'actual causada per una infecció respiratòria, el risc de transmissió de la COVID-19 durant la laparoscòpia, encara que teòric, ha de ser seriosament considerat. La ruta principal de transmissió del SARS-CoV-2 és a través de les gotetes respiratòries i contacte directe, sense descartar la via fecal-oral, és per això que, alguns estudis suggereixen la possibilitat que tinga lloc contaminació viral durant la laparoscòpia, a través del possible alliberament del virus en forma d'aerosols i fluids que es generen durant el procediment d'aquesta tècnica quirúrgica.

No existeixen evidències científiques sobre aquest tema, i únicament es disposen de recomanacions que la comunitat clínica-científica planteja sobre la base d'experiències prèvies amb altres virus altament transmissibles a través de la cirurgia, com l'Ebola; així com l'evidència relacionada amb la presència de virus de l'hepatitis B en el pneumoperitoneu durant la laparoscòpia.

Aquest estudi, a la seua dimensió òptima, necessita una aportació de 5.000 €, ja que el material per a realitzar la investigació és d'elevat cost.    
 

Amb la col·laboració de:

Estudi per analitzar i reduir els riscos de contagi amb COVID-19 als quiròfans hospitalaris

Ho aconseguirem amb ciència.
Tu també hi sumes. Fes-te'n donant.