En aquest projecte de recerca, per al qual sol·licitem la teua col·laboració, volem preparar inhibidors de les dues cisteïna proteases del virus SARS-CoV-2. El disseny dels nous compostos està basat en els inhibidors més potents que havíem preparat per a les malalties infeccioses abans esmentades, però les estructures de les quals han estat modificades per a adaptar-los a les característiques particulars dels enzims virals. Els nous inhibidors estan sent avaluats computacionalment pel Grup de Recerca de Bioquímica Computacional de l'UJI, dirigit pel professor Vicent Moliner, emprant càlculs d'alt nivell QM/MM a partir de les estructures de raigs-x de les proteases virals recentment publicades (Science 2020, 368, 409-412. https://science.sciencemag.org/content/368/6489/409).

Per a aquesta primera fase es desitgen sintetitzar 20 inhibidors pertanyents a quatre famílies: cetoenoatos, nitroalquenos, vinilsulfonas i epoxicetonas amb estructures vaig di o tripeptídiques. Els inhibidors sintetitzats s'assajaran primer contra les proteases del virus obtingudes mitjançant tècniques d'ADN recombinant. Aquells inhibidors que hagen donat millors resultats seran la base per a preparar nous inhibidors més potents. En aquesta segona fase del projecte, es prepararan almenys quatre inhibidors derivats d'aquells que hagen estat millors en la primera fase. Finalment, aquells inhibidors amb millors resultats sobre les proteases s'assajaran en models de virus SARS-CoV-2.

Com a resultat del projecte, s'obtindran nous compostos químics contra el virus SARS-CoV-2 que seran protegits en forma de patent i sotmesos a proves de biodisponibilitat i toxicitat per a ser desenvolupats en les seues últimes fases com a fàrmac contra la malaltia COVID-19.
 

Objectius del projecte

L'objectiu principal del projecte és preparar compostos químics contra la infecció del virus del SARS-CoV-2 com a potencials fàrmacs antivirals contra la COVID-19.

A més, es perseguiran els objectius específics de:

  • Disseny i síntesi d'inhibidors de les dues cisteïnes proteases del SARS-CoV-2 Mpro i PLpro.
  • Assaig dels inhibidors sintetitzats contra les dues cisteïnes proteases del SARS-CoV-2 Mpro i PLpro