Florenci Vicent González Adelantado
Llicenciat per la Universitat de València (1991) i doctor per la Universitat Jaume I (1995). Entre 1997 i 1999 va realitzar dues estades postdoctorals als Estats Units, a l'Indiana University i la University of Michigan, on va treballar en el disseny i síntesi d'inhibidors de cisteïna proteases, i en la Colorado State University en la síntesi total de l'Asperparalina A. Des de 2001 és Professor Titular d'Universitat de Química Orgànica. Els seus camps d'investigació són el descobriment de noves reaccions químiques i la síntesi de nous compostos químics amb aplicació contra malalties infeccioses. És autor de més de 50 publicacions internacionals, de tres patents i ha sigut professor visitant en la University of Bath (Regne Unit) i en la Northwestern University (Chicago, els EUA). Ha tutoritzat cinc tesis doctorals i actualment dirigeix altres tres. És editor en tres revistes de química internacionals, i va ser vicedirector del Grau en Química de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals. És director del Grup de Química Orgànica i Mèdica.

Grup d'Investigació de Química Orgànica i Mèdica

Adrián Fernández, Santiago Royo, Laura Agost, Florenci González, Lledó Bou, Santiago Rodríguez, Sergio de la Hoz