1. Pressupost mínim

Per a iniciar i desenvolupar el projecte, el grup de recerca necessita un mínim de 35.000 € per a poder contractar a un titulat superior durant un període d'un any (25.000 €) i poder comprar els materials necessaris per a la recerca: reactius químics, dissolvents, etc. (10.000 €).

Amb la coordinació dels membres del Grup de Recerca, el suport de l'investigador contractat, i la compra del material necessari per a realitzar el projecte, estimem que en dotze mesos podríem tenir els primers resultats de la recerca.

2. Pressupost òptim

Per a desenvolupar el projecte amb major rapidesa i envergadura, el grup de recerca necessitaria 65.000 € per a poder contractar a dos titulats superiors durant un període d'un any (50.000 €) i poder comprar els materials necessaris per a la recerca: reactius químics, dissolvents, etc. (15.000 €).

Amb la coordinació dels membres del Grup de Recerca, el suport dels dos investigadors contractats, i la compra de major quantitat de material per a realitzar el projecte, podríem preparar més composts, finalitzar abans la primera i segona fase del projecte i augmentar les possibilitats d'èxit. Estimem que en deu mesos podríem tenir els primers resultats de la recerca.
 

Proposta de col·laboració

Aquest projecte d'investigació, en la seua dimensió òptima, necessita una aportació de 65.000 €, ja que la complexitat del projecte requereix la participació de titulades i titulats universitaris experts en el camp de la química orgànica i mèdica, i la compra de material, d'elevat cost, per a la realització de les proves en les fases de l'estudi.

Entenem que és una quantitat elevada però esperem poder arribar a aconseguir-la amb la col·laboració conjunta de la comunitat universitària, d'empreses i institucions amb un alt compromís social i amb el suport individual dels ciutadans i ciutadanes de la societat del nostre entorn.

Hem establit tres categories de col·laboració:

  • Mecenes: aportació igual o superior a 3.000 €
  • Col·laborador: aportació igual o superior a 1.000 €
  • Donant: aportació inferior a 1.000 €