Projecte d'Investigació per al desenvolupament d'un fàrmac antiviral contra la COVID-19 Inhibidors de cisteïna proteases contra el SARS-CoV-2

La malaltia de COVID-19, causada pel virus SARS-CoV-2, representa un repte important per a la medicina amb una necessitat urgent de trobar nous tractaments. La cerca de nous tractaments implica trobar una vacuna i nous fàrmacs antivirals. Una estratègia general en la cerca de nous fàrmacs es basa en la inactivació d'enzims que són claus per al procés infectiu del virus. El genoma viral codifica diverses proteïnes, incloent-hi la proteasa principal del coronavirus (Mpro o 3CLpro) i la proteasa tipus papaïna (PLpro). 
Les dues proteases participen en la proteòlisis de poliproteïnes derivades de la traducció de l'ARN del virus. Com a conseqüència, inhibint l'activitat d'aquests enzims es bloquejaria la replicació del virus.

En el Grup de Recerca de Química Orgànica i Mèdica de la Universitat Jaume I (UJI), hem estat treballant des de fa dotze anys en el desenvolupament d'inhibidors de cisteïna proteases relacionades amb malalties tropicals infeccioses com la malària, la malaltia de Chagas, malaltia del somni o la Leishmaniasis. Com a resultat d'aquest treball hem publicat vuit articles de recerca, tres patents i s'han llegit dues tesis doctorals i cinc tesis de màster o equivalents.

Aquest projecte d'investigació, en la seua dimensió òptima, necessita una aportació de 65.000 €, ja que la complexitat del projecte requereix la participació de titulades i titulats universitaris experts en el camp de la química orgànica i mèdica, i la compra de material, d'elevat cost, per a la realització de les proves en les fases de l'estudi.

"NotíciaEl grup de Química Orgànica i Mèdica de l'UJI treballa en el desenvolupament de noves molècules antivirals contra la COVID-19"

Projecte d'Investigació per al desenvolupament d'un fàrmac antiviral contra la COVID-19

Ho aconseguirem amb ciència.
Tú també hi sumes. Fes-te’n donant.