28/05/2020 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La situació d'emergència causada per la COVID-19 ha provocat una forta crisi sanitària, econòmica i social. Molts estudiants de l'UJI han perdut o perdran en els pròxims mesos els seus llocs de treball temporal que els permetien finançar-se els estudis universitaris, o les seues famílies es trobaran en una situació sobrevinguda i amb problemes econòmics greus per la disminució dels ingressos de la unitat familiar o la pèrdua del treball d'algun dels progenitors de l'estudiantat. Això farà que el nombre d'estudiants que necessiten una ajuda econòmica per a continuar o començar els seus estudis universitaris s'incrementarà notablement per al curs acadèmic 2020-21.

El Fons de Beques del qual disposa l'UJI per a ajudes per causes sobrevingudes no és suficient per a atendre les sol·licituds actuals i futures de l'estudiantat en dificultats.

Nombrós estudiantat de l'UJI ja s'ha vist afectat greument per aquesta crisi i encara estem al principi. Com a comunitat universitària, i com a societat, no podem permetre les conseqüències devastadores que tindrà sobre l'educació universitària de centenars d'estudiants, que no podran seguir amb els seus estudis per motius econòmics i que són el futur de la nostra societat.

És, per tant, essencial que l'UJI puga captar fons extraordinaris, no prevists en els pressupostos de la Universitat, perquè cap estudiant haja d'abandonar el somni de finalitzar els seus estudis universitaris pels efectes dràstics que produirà aquesta pandèmia.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions