Aquest FONS DE BEQUES POSTCOVID-19, en la seua dimensió òptima, necessitarà una aportació de 60.000 € anuals, per poder atendre a tot l'estudiantat necessitat. 

Entenem que és una quantitat elevada, però esperem poder arribar a aconseguir-la amb la col·laboració conjunta de la comunitat universitària, d'empreses i institucions amb un alt compromís social i amb el suport individual dels ciutadans i ciutadanes de la societat del nostre entorn.     

En la Universitat, els títols oficials de Grau solen durar un mínim de 4 anys i han de cursar-se almenys 240 crèdits ECTS. Per altra banda, els títols oficials de Màster Universitari solen durar 1 o 2 anys i han de cursar-se entre 60 i 120 crèdits ECTS.

El preu del crèdit d'un Grau oscil·la entre els 15 i els 20 €. Per tant, una assignatura mitjana de 6 crèdits té un cost anual d'entre 90 i 120 €. Així, la matrícula completa d'un Grau durant un curs acadèmic pot oscil·lar entre 900 i 1.300 €.

En el cas dels Màsters Universitaris, el preu del crèdit costa, generalment, 39,27 €. Per tant, una assignatura de 5 crèdits té un cost anual de 196,35 €. Així, la matrícula completa d'un Màster Universitari d'un curs acadèmic costa 2.356,2 €.

No obstant això, el cost de la matrícula no és l'única despesa que ha d'afrontar l'estudiantat universitari. Existeixen altres despeses afegides com la manutenció, el lloguer, els materials per a classe, els equipaments informàtics per a desenvolupar els seus estudis, etc., que representen un elevat cost per a l'economia d'una part de l'alumnat i que s'agreujarà notablement amb aquesta crisi.

Tenint en compte aquests costos i les sol·licituds d'ajuda rebudes fins ara pel Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social de l'UJI per part d'estudiantat en situació sobrevinguda per aquesta crisi, i la previsió per als pròxims cursos acadèmics, estimem que es necessitarà un mínim de 30.000 € anuals per a la dotació del FONS DE BEQUES POSTCOVID-19.

Així i tot, per a poder atendre, prou, totes les peticions d'ajuda que es generaran es necessitarien 60.000 € anuals per a la dotació del Fons.

Amb aquests recursos extraordinaris captats, podrem ajudar millor a l'estudiantat més necessitat cobrint-li la matrícula universitària o dotant-li d'una ajuda econòmica (a través d'una beca-salari, per exemple) perquè puga cobrir tots els gestos necessaris per a continuar i acabar els seus estudis universitaris.