04/11/2022 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Termes i condicions per a les donaciones en línia a la Universitat Jaume I

 

1) Accedir a donatius en línia de la Universitat Jaume I
Per a realitzar donacions voluntàries a la Universitat Jaume I és necessari accedir a l'apartat “Vull donar” de la pàgina web: www.donacions.uji.es


2) Emplenar el formulari de donació
Per a formalitzar la donació voluntària i rebre el certificat de donacions és necessari emplenar el formulari de donació en línia.

3) Triar opcions de donació i quantitat
La donació pot realitzar-se a un projecte concret o a diversos d'ells. Per a això, s'ha de marcar la quantitat que es desitja donar en cada projecte.
La donació és única, és a dir, és una aportació de caràcter puntual i no periòdica
Les donacions han de realitzar-se en la moneda oficial a Espanya.


4) Seleccionar mètode de pagament

La donació pot ser abonada mitjançant:


a) Targeta bancària, a través del sistema de pagament online de TPV virtual. El donant serà re-adreçat automàticament al sistema de plataforma de pagament online on li seran sol·licitades dades de la seua targeta de crèdit o dèbit: número de targeta i data de caducitat.
Les dades de la targeta de crèdit o dèbit no quedaran registrats en cap base de dades de la Universitat Jaume I sinó que aniran directament al TPV (Terminal Punt de Venda) de l'entitat bancària.

b) Rebut bancari. En aquest cas es generarà un rebut bancari que serà enviat al correu electrònic facilitat en el formulari de donació, perquè el donant puga anar a l'entitat bancària a realitzar el pagament del rebut.


5) Llistat públic de donants o mur de donants en la web

El donant haurà de manifestar si atorga el seu consentiment per a publicar el seu nom junt a la quantitat aportada en el llistat públic de donants de la web, també denominat “Mur de donants”.
 

Així mateix, podrà incloure un text o comentari breu.

La publicació de comentaris i continguts es convertirà en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tindre especial cautela quan decidisquen compartir la seua informació personal i comentaris. La Universitat Jaume I no es fa responsable per la informació que els usuaris incorporen en la pàgina web. No obstant això, les persones les dades personals de les quals es troben publicats o estiguen inclosos en comentaris, podran sol·licitar a la Universitat Jaume I la cancel·lació d'aquests.

Així mateix, la Universitat Jaume I es reserva el dret de poder eliminar, sense previ avís a l'interessat, qualsevol comentari publicat el contingut del qual siga ofensiu.6) Qui pot fer donacions

Poden fer donacions les persones físiques i jurídiques.

La donacions de persones físiques seran realitzades per majors d'edat (codi civil) i la dels menors sempre amb autorització dels representants legals (progenitors o tutors).

La Universitat Jaume I recorda a les persones majors d'edat que tinguen al seu càrrec menors, que serà de la seua exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seues dades per a realitzar una donació.

També els informa que existeixen programes informàtics per a fitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.


7) Certificat de donacions

El donant té dret a deduir-se les seues donacions en la declaració de la renda (IRPF) o en la declaració de l'impost de societats si és una persona jurídica. Per a això, la Universitat Jaume I emetrà el corresponent certificat que serà remés al donant a través del correu electrònic facilitat en el formulari de donació.


8) Caràcter irrevocable de la donació


En aplicació de l'article 24.3.f de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, les donacions no poden retornar-se.


L'article 24.3.f de la llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, expressa el caràcter irrevocable de la donació.


9) Normatives d'aplicació a les donacions a la Universitat Jaume I

- Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge.

- Llei 20/2018, de 25 de juliol, de la Generalitat, del mecenatge cultural, científic i Esportiu no professional a la Comunitat Valenciana.

- Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats.

- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.