SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Saps que pots deduir-te fins al 100% de la teua donació?

 

*En el cas de l'exemple d'aportació de 300 €, s'ha de tenir en compte que al deduir-se el tram estatal, dels primers 150 € sols es pot deduir un 20% del tram autonòmic.

**Amb una aportació de 150 € s'aconsegueix una deducció acumulada del 100%
(el 80% correspon al tram estatal, mes el 20% del tram autonòmic, per persones residents a la Comunitat Valenciana)

 

Les deduccions fiscals que obtindran les persones físiques i jurídiques que col·laboren en la campanya amb les seues donacions dependran de la quantitat de l'aportació realitzada.


1. Percentatge de deducció fiscal

Si eres una persona física (contribuent de l'impost sobre la Renda de les Persones Físiques)1

  • Si realitzes una donació igual o inferior a 150 €: podràs deduir-te de la quota íntegra el 80% de la donació (tram estatal).

  • Si realitzes una donació per una quantitat superior a 150 €: et deduiràs el 80% dels primers 150 €, i un 35% de la resta dels diners aportats (tram estatal).

  • Per a realitzar el càlcul de la deducció fiscal, has de tenir en compte que la quantitat donada no podrà superar el 10% de la base liquidable del contribuent.

  • A més, si resideixes a la Comunitat Valenciana, podràs deduir-te un 25% del tram autonòmic. En el cas que et deduïsques el tram estatal, els primers 150 euros del valor de la donació gaudiran d'una deducció del 20%.

 

Si eres una persona jurídica (subjecte passiu de l'Impost de Societats)
 

  • Si realitzes una donació, a través del formulari de la campanya o mitjançant un acord de donació, el percentatge de deducció sobre la quota íntegra serà del 35% com a norma general. No obstant això, si has realitzat una donació a l'UJI de manera consecutiva en els últims tres anys, la deducció serà d'un 40%.

  • Per a realitzar el càlcul de la deducció fiscal, has de tenir en compte que la quantitat donada no podrà excedir el 10% de la base imposable del període impositiu. Les quantitats que excedisquen d'aquest límit es podran aplicar en els períodes impositius que concloguen en els deu anys immediats i successius.

 

2. Com m'ho deduïsc?Si eres una persona física

  • Després de realitzar la donació a través del nostre formulari, rebràs en l'adreça de correu electrònic introduït un missatge confirmant la donació. Diverses setmanes després rebràs, al mateix correu electrònic, el certificat de donació2, amb les instruccions corresponents, que podràs utilitzar per a incorporar aquesta deducció fiscal en la teua declaració de la renda 2022 (a realitzar l'any 2023).


Si eres una persona jurídica

  • Després de realitzar la donació a través del nostre formulari, rebràs en l'adreça de correu electrònic introduït un missatge confirmant la donació. Diverses setmanes després rebràs, al mateix correu electrònic, el certificat de donació2, amb les instruccions corresponents, que podràs utilitzar per a incorporar aquesta deducció en la declaració fiscal de la teua entitat (a realitzar l'any 2023).

  • Si signes un acord de donació amb l'UJI per a donar suport a aquesta campanya, i realitzes el pagament per transferència bancària, diverses setmanes després de comptabilitzar l'ingrés, rebràs per correu electrònic el certificat de donació2, amb les instruccions corresponents, que podràs utilitzar per a incorporar aquesta deducció en la declaració fiscal de la teua entitat (a realitzar l'any 2023).


Informació més detallada sobre les deduccions fiscals en la secció Formes de col·laboració i incentius fiscals del Programa de Mecenatge i Patrocini de la Universitat Jaume I.

Davant qualsevol dubte o consulta, escriu-nos un missatge a mecenazgo@uji.es.

 

1Els contribuents de l'Impost sobre la Renda de no Residents que operen en territori espanyol podran tenir les mateixes deduccions amb algunes matisacions. Fes-nos una consulta a mecenazgo@uji.es.

2Respecte al certificat de donació, la Llei 49/2002 estableix que ha d'haver-hi una justificació de la donació realitzada. Aquesta consistirà en una certificació expedida per l'UJI (art. 24).