SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

El càncer continua constituint una de les principals causes de morbimortalitat del món. El nombre de tumors a nivell mundial ha augmentat des dels 14 milions de casos estimats l'any 2012 als 18,1 milions en el 2020 i les estimacions poblacionals indiquen que el nombre de casos nous augmentarà en les dues pròximes dècades, aconseguint els 27 milions en 2040. A Espanya, el nombre de tumors diagnosticats l'any 2022 aconseguirà els 280.100 casos, segons les estimacions de REDECAN. Amb aquestes xifres epidemiològiques i la vulnerabilitat del col·lectiu al qual afecta, estem sens dubte davant una de les principals xacres de la societat del segle XXI.

Els agressius tractaments oncològics als quals s'han de sotmetre aquests pacients i els seus efectes secundaris suposen un important minvament en la seua qualitat de vida, enfront dels quals no ens podem quedar indiferents, sent important investigar i prendre mesures sobre aquest tema.

Les evidències científiques demostren que l'exercici físic és considerat com la intervenció no farmacològica més eficaç en la promoció del benestar físic, mental i funcional de pacients amb càncer i una teràpia adjuvant que millora la qualitat de vida d'aquests pacients.

L'exercici ajuda a complementar la quimioteràpia incrementant l'eficàcia de la mateixa i disminuint la toxicitat dels tractaments. D'altra banda, redueix la fatiga i l'astènia associada al càncer i millora els dolors articulars i les àlgies musculars dels pacients, augmentant les possibilitats que aquests pacients porten una vida normal malgrat la malaltia i incrementant la seua qualitat de vida.

A més d'aquests beneficis, queda patent que l'incorporar a aquests pacients a una activitat en grup, amb persones en la seua mateixa situació, en un entorn allunyat del sanitari, ajuda a millorar l'afrontament de la seua malaltia, l'apoderament sobre el seu estat de salut i la resiliència enfront del procés. 

El grup d'investigació multidisciplinària que conformem la Càtedra d'Activitat Física i Oncologia “Fundació José Soriano Ramos” treballa amb pacients oncològiques des de l'any 2020 i pels nostres programes d'exercici físic especialitzat presencials han passat, fins a l'any 2022, prop de 180 dones amb càncer de mama, realitzant una investigació amb un gran impacte i abast social.

Estem motivats a demostrar com la incorporació de pacients oncològics en tractament sistèmic de la malaltia a programes d'exercici físic, especialment planificats, desenvolupats i supervisats  per especialistes en activitat física especialitzats en l'àrea d'oncologia, és capaç de modular  i mitigar els efectes secundaris que acompanyen als tractaments oncològics millorant significativament la qualitat de vida d'aquests pacients.

D'igual manera, és objectiu de la nostra investigació instaurar diferents programes d'exercici físic, per a indagar quin tipus de programes (durada i intensitat), i sobre quina mena de pacients (tipus de tumor, tipus i moment del tractament) mostren una major efectivitat.

Per a poder continuar amb aquests projectes d'investigació de gran impacte social, sol·licitem la seua col·laboració perquè, juntament amb altres ajudes de les quals ja disposem, siguem capaces d'abordar amb garanties les diferents fases d'execució del projecte i es puguen dur a terme els diferents programes d'investigació que ens porten a aconseguir el nostre objectiu final.

Els fons obtinguts es destinaran a poder mantenir una plantilla estable de professionals d'activitat física que puguen dur a terme la programació, supervisió i desenvolupament dels diferents programes, dotar les instal·lacions amb el material inventariable i fungible necessari per a la valoració de les pacients, així com despeses relacionades amb la difusió dels resultats d'investigació. 

 

Eladio Joaquín Collado Boira
Unitat Predepartamental d'Infermeria
colladoe@uji.es

 

Tu també hi sumes. Fes-te'n donant!

 

mecenatge@uji.es