SCP
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

El factor més gran de risc per a la majoria de les persones que sofreix la malaltia d'Alzheimer és l'envelliment. L'augment de l'esperança de vida, per tant, resulta en un major nombre de persones en risc de patir una demència. A més de l'evident impacte social, també és un sever problema de salut pública.

Actualment, no existeix una teràpia clínica efectiva, els medicaments utilitzats per a combatre la malaltia d'Alzheimer tenen poc o nul efecte, i la deterioració cognitiva contínua irreversiblement. 

Al llarg de tota una vida el cervell pot sofrir acumulació d'insults tòxics que provoquen processos inflamatoris, fins i tot la mort de grups de neurones vulnerables, la qual cosa, al seu torn, agreuja la inflamació i indueix la degeneració neuronal. Les neurones “malaltes” són capaces d'enviar senyals a altres cèl·lules, tant adjacents com allunyades, estenent aquest procés patològic. És important recalcar que l'envelliment, en si mateix, no té perquè necessàriament comportar una deterioració cognitiva. És a dir, es podria evitar la neurodegeneració? La resposta és sí, per això, un dels majors reptes per a combatre la malaltia d'Alzheimer és entendre com s'inicia.

Proposem l'estudi dels esdeveniments intracel·lulars afectats per la neuroinflamació, quina relació tenen amb la resistència a insulina cerebral, com indueixen la mort neuronal, com s'expandeix el senyal a altres neurones i, finalment, com podem interferir amb aquests processos. Proposem la construcció d'una bateria de nanopartícules construïdes amb tècniques biotecnològiques; sondes químiques i molècules neuroprotectores. El treball implica, a més, un estudi exhaustiu de com interaccionen astròcits i neurones en aquest procés degeneratiu.

En conjunt, el nostre principal objectiu és contribuir al coneixement de les causes subjacents a la mort neuronal proporcionant noves dianes moleculars per al disseny de tractaments efectius amb eines biotecnològiques.

 

Ana Maria Sánchez Pérez
Unitat predepartamental de Medicina
sanchean@uji.es

 

Tu també hi sumes. Fes-te'n donant!

 

mecenatge@uji.es