UJI

FAQ

Última modificació: 11/10/2018 | Font: SCP

Quantes hores a la setmana o al semestre he de dedicar a la funció d’ambaixador o ambaixadora? 
Tot dependrà de la teua disponibilitat personal i el context en què et trobes. Generalment, unes poques hores al semestre són suficients. En el formulari de sol·licitud trobaràs detallades les opcions perquè determines les activitats en què t’agradaria participar d’acord amb les teues possibilitats.

Quin tipus de certificat obtindré al final de la meua labor?
Un nomenament com a ambaixador o ambaixadora UJI per un període de dos anys, prorrogables si continues en les teues funcions.

Com pot beneficiar-me el fet de ser ambaixador o ambaixadora en sol·licitar una convocatòria de mobilitat internacional a l’UJI?
Tindràs puntuació adicional al participar en programes d’intercanvi, de mobilitat del personal o altres convocatòries de la universitat, segons els objectius aconseguits.

Quants tipus d’ambaixadors o ambaixadores hi ha?
Depenent del teu origen i característiques de mobilitat, pots ser un ambaixador o ambaixadora nacional i desenvolupar accions per a captar alumnat de grau al teu centre educatiu de secundària, o pots ser ambaixador o ambaixadora internacional i promocionar la Universitat a l’estranger.

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions