UJI

Requisits

Última modificació: 16/12/2019 | Font: SCP

Generals:

 • Sentir-te identificat/ada amb l’UJI i tindre un gran interés en el seu passat, present i futur.
 • Ser estudiantat, professorat, personal administratiu o antic alumnat tant de l’UJI com d’universitats estrangeres que haja realitzat una estada a la Universitat.
 • Comptar amb aptituds interpersonals i el desig de conèixer i comunicar-se amb altres persones.
 • Ser una persona automotivada amb iniciativa pròpia.
 • Emplenar els camps marcats com a obligatoris en el formulari d’inscripció amb temps suficient abans del viatge.

Especifics:

Ambaixador o ambaixadora internacional

 1. Tenir previst, com a mínim, un viatge a una universitat estrangera que es trobe en una zona prioritària d’actuació de l’UJI.
 2. Establir contacte amb l’àrea de Relacions Internacionals d’aquesta universitat a més dels contactes específics en relació a la teua visita/estada.
 3. Una de les accions que es sol·liciten és el lliurement d’un lot d’informació corporativa de l’UJI a l’oficina de relacions internacionals de la universitat de destinació.
 4. L’estudiantat, ha de tenir el vistiplau del coordinador o coordinadora d’intercanvi, o tutor o tutora, dels seus estudis.
 5. La condició d’ambaixador o ambaixadora s’atorga per el període de l'esttada per al PDI, PAS i per a l’estudiantat. Durant aquest temps s’han de portar a terme les accions proposades pel programa i per l’ambaixador o ambaixadora.
 6. Mantenir actualitzat el teu formulari d’inscripció del programa al web.

Ambaixador o ambaixadora nacional

 1. Tenir la possibilitat d’establir contacte amb l’IES d’origen per a realitzar accions puntuals de promoció.
 2. Que l’IES es trobe dins de les zones prioritàries d’actuació de l’UJI.
 3. Si eres estudiant o estudianta has de comptar amb el vist-i-plau del coordinador o coordinadora d’intercanvi, tutor o tutora dels teus estudis.
 4. La condició d’ambaixador o ambaixadora s’atorga per un període de dos anys per a PDI i PAS i d’un any per a l’estudiantat. Durant aquest temps s’han de portar a terme les accions proposades pel programa i l’ambaixador o ambaixadora.
 5. Mantenir actualitzat el teu formulari d’inscripció del programa al web.
Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions