UJI

Ambaixadors i ambaixadores nacionals

Última modificació: 01/12/2020 | Font: SCP

Qui som?

  • Estudiants, professors, personal d'administració i serveis de l'UJI.
  • Som l'enllaç entre el futur estudiantat i la nostra Universitat.
  • Participem de forma voluntària. Som part de la realitat universitària i ens esforcem per oferir una visió àmplia de l'experiència UJI en territori nacional.

Què fem?

  • Xerrades al nostre antic institut de secundària.
  • Col·laborem en les fires estudiantils de la nostra ciutat o població d'origen i en fires prioritàries per a l'UJI.


L'acció bàsica que desenvolupem és ser l'enllaç entre el nostre antic centre de secundària i l'UJI, on vam organitzar una xerrada i lliurem material informatiu a l'estudiantat, professorat i servei d'orientació de l'IES perquè coneguen la nostra Universitat.
També podem donar suport a l'UJI durant la realització de fires estudiantils, com a personal de suport en stand, responent als dubtes i lliurant material informatiu als interessats.
Els ambaixadors i ambaixadores de l'UJI organitzem totes les nostres activitats d'acord a la nostra disponibilitat i horaris.
* Les hores que dediques al programa ambaixadors, poden ajudar-te a obtenir crèdits ECTS així com aconseguir beneficis com: 1 any de SAUJI PREMIUM gratuït i el pagament del desplaçament i dietes en el cas de participar en alguna fira nacional.

Requisits:

  • Ser Estudiant, PDI o PAS de l'UJI.
  •  * Estudiantat: comptar amb el vistiplau del vicedegà-na de la vostra titulació (contactarem amb ells per correu electrònic per fer-los un parell de preguntes sobre el teu acompliment).
  • Omplir el formulari de registre en línia.
  • Tenir possibilitat de contactar amb el teu antic IES o disponibilitat per participar en alguna fira estudiantil que es realitze al llarg del curs acadèmic en què t'has inscrit.

Contacte:

Laura Llorens Casañ   +34 964 728803  

 

 


 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions