UJI
  • UJI
  • POLÒNIA: "Ensenyar amb entusiasme"

POLÒNIA: "Ensenyar amb entusiasme"

Última modificació: 08/01/2020 | Font: SCP

"Sense la meva estada en l'UJI no hauria escrit la meva tesi doctoral i no hauria descobert que es pot ensenyar amb entusiasme. Les dues coses són claus per a la meva carrera universitària".

Em dic Agnieszka Kłosińska-*Nachin i sóc professora de literatura espanyola en la Universitat de Łódź (Polònia). En l'actualitat sóc també directora del Departament de Literatures de Llengua Espanyola, en la mateixa universitat. En 1997 vaig venir a l'UJI amb una beca Tempus. En aquell temps, estava preparant la meva tesi doctoral sobre el monòleg interior en la narrativa espanyola. Tempus era un programa que, entre altres coses, permetia realitzar estades a investigadors de fora de la Unió Europea. En teoria, no havia d'anar a classes, però em despertava molta curiositat saber què i com s'ensenyava a Espanya. Llavors anava a totes les assignatures que tenien qualsevol relació amb la literatura espanyola. I així vaig conèixer al professor Santiago Fortuño Llorens, les classes del qual em van semblar fascinants per l'entusiasme que posava per a explicar la literatura contemporània. Va ser només un semestre, però en la meva pràctica docent hi ha un ressò d'aquest entusiasme del professor Santiago Fortuño. O almenys això espero.

A partir del meu retorn a Polònia, va començar la meua col·laboració amb l'UJI, en primer lloc, amb un intercanvi docent. En 1998 el professor Fortuño va venir per primera vegada a Łódź, i va impartir diverses conferències en la meua universitat. En aquell temps, el Departament de Filologia Espanyola encara no existia com a entitat independent, sinó com a part del Departament de Filologia Romànica. Després, ja en el marc del programa Erasmus, va començar un intercanvi més intens, amb altres professors de l'UJI i de Łódź. Ara, estem realitzant amb l'UJI una col·laboració en l'àmbit científic. Com a fruit d'això, puc evocar amb orgull un llibre de literatura comparada, titulat Llegir entre llengües. Czytanie między językami, que va veure la llum en 2018, amb una valuosa contribució del professor Santiago Fortuño sobre Wisława Szymborska i Carlos Bousoño. Altres dos llibres, amb contribucions d'investigadors de l'UJI, estan en premsa en l'editorial de la Universitat de Łódź, en la sèrie Manufactura Hispànica Lodziense. En el curs de l'any 2019, en el nostre departament hem pogut acollir a Diana Nastasescu, una doctoranda de l'UJI, i al professor Vicente Nebot Nebot, que ha realitzat una estada investigadora postdoctoral.

Els que ens dediquem a la filologia espanyola a Polònia ens trobem en una situació paradoxal de doble invisibilitat; en certa manera, no som de cap part i és difícil fer veure el nostre esforç investigador tant a Polònia com a Espanya. En l'UJI des de sempre he sentit que es valorava el que estava escrivint sobre la literatura espanyola i això em va permetre superar aquest buit en el qual em sentia suspesa. La col·laboració entre les nostres universitats –i la conseqüent promoció de l'UJI- és fruit d'aquesta comprensió originària que sempre he sentit en l'UJI cap al que estava fent. Sense la meua estada en l'UJI no hauria escrit la meua tesi doctoral i no hauria descobert que es pot ensenyar amb entusiasme. Les dues coses són claus per a la meua carrera universitària.

Informació proporcionada per: Oficina de Relacions Internacionals