UJI

primer aniversari

22/06/2016 | SCP
CELEBRACIÓ DEL PRIMER ANIVERSARI DEL PROGRAMA AMBAIXADORS I LLIURAMENT DE DIPLOMES
                                                                                  
Lloc: Sala de premsa (Edif. Rectorat)        
Día: 22 de maig, 2013
Hora: 12.00
Assisteixen: Vicent Climent (rector UJI), Inmaculada Fortanet (VCRIIM), Pilar García (VEOIE), Juan Carlos Navarro (Cap de relacions externes de BP)
 
GUIÓ DE L'ACTE
 
1. Benvinguda del Rector i breu explicació del programa. Cedeix l'ús de la paraula a la vicerectora Pilar García perquè parli de l'àrea nacional del programa.
 
2. Pilar García explica l'àrea d'Ambaixador nacional
 
3. El rector cedeix l'ús de la paraula a la vicerectora Immaculada Fortanet perquè parli de l'àrea internacional del programa.
 
4. Immaculada Fortanet explica l'àrea d'Ambaixador Internacional, inclou les "experiències" (comentaris) d'alguns ambaixadors i condueix la connexió en directe amb Aroa Capdevilla, ambaixadora a Austràlia.
 
5. El rector dóna la paraula al representant de BP, Juan Carlos Navarro perquè descrigui la seva col·laboració en el programa.
 
6. El rector indica que per celebrar els 100 primers ambaixadors i ambaixadores UJI, es procedirà a realitzar el lliurament de diplomes als representants de l'UJI.
 
7. Lliurament de diplomes.
 
8. El rector dóna per acabat l'acte. Foto de grup a la planta superior a la porta de sortida de l'Edifici cap al Àgora.
 

ENLLAÇOS

Notes de premsa

Vídeo

Fotografías

 

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions