Ajudes de lloguer (pendent de publicació 2023)

12/05/2023 | VEVS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Qui les pot sol·licitar: Estudiantat que complisca els requisits de la convocatòria.

Requisits bàsics: 

  • Estar matriculat en estudis presencials almenys de 42 crèdits de grau o màster.
  • Tindre un contracte d’ arrendament en vigor durant tot el curs escolar.
  • Tindre la residència familiar a 60 km o més de la Universitat.
  • No poden optar a aquesta ajuda l’estudiantat que haja declarat la seua independència de nucli familiar.
  • Que els ingressos de la unitat de convivència siguen iguals o inferiors a tres vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) fixat en 7908,60 €.

Import màxim: 1000 €.

Procediment:

  • Llegir bé la convocatòria i atendre bé els requisits.
  • Emplenar la sol·licitud de convocatòria (sol·licitud).
  • Adjuntar-la en seu electrònica junt a la documentació justificativa que es demana

Més informació del procediment i la convocatòria ací:

Termini de presentació: 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Vida Saludable