UJI

Ajudes de lloguer

Última modificació: 29/07/2019 | Font: VECS

Qui les pot sol·licitar: Estudiantat que complisca els requisits de la convocatòria.

Requisits bàsics: 

  • Estar matriculat en estudis presencials a temps complet de grau o màster.
  • Tindre un contracte d’ arrendament en vigor durant tot el curs escolar.
  • Tindre la residència familiar a 30 km o més de la Universitat.
  • No poden optar a aquesta ajuda l’estudiantat que haja declarat la seua independència de nucli familiar.
  • Que els ingressos de la unitat de convivència siguen iguals o inferiors a tres vegades l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM) fixat en 7519,59 €.

.

 

Import màxim: 1000 €.

Procediment:

  • Llegir bé la convocatòria i atendre bé els requisits
  • Emplenar la sol·licitud de convocatòria (sol·licitud)
  • Adjuntar-la en seu electrònica junt a la documentació justificativa que es demana

Més informació del procediment i la convocatòria ací:

Termini de presentació: Fins el 10 de setembre de 2019

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social