Ajudes de suport per a la realització d'estudis universitaris (PRÒXIMAMENT)

28/02/2024 | VEVS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Qui les pot sol·licitar: Estudiantat  matriculat a l'UJI que complisca els requisits de la convocatòria.

Número i quantia de les ajudes: 125 ajudes de 400 € 

Requisits: 

  • Estar matriculat a l'UJI en grau, màster o doctorat.
  • Estar al corrent de pagaments amb la Universitat Jaume I
  • Requisits acadèmics (consulta en les bases)
  • Requisits econòmics (consulta en les bases)

Justificació: aquestes ajudes no tenen l'obligació de justificar cap despesa.

Termini de sol·licituds: 

Sol·licituds: Plataforma de Beques, Ajudes i Premis de la Universitat Jaume I

Autorització de consulta de dades de renda de la unitat familiar

Bases de la convocatòria

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Vida Saludable