Premi avatar assistent virtual Universitat Jaume I

19/02/2021 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Qui pot concursar:

Estudiantat de la Universitat Jaume I

 

Requisits i normes presentació de treballs.

La proposta d’avatar per a l‘assistent virtual (xatbot) de la Universitat Jaume I ha de constar de:

- una representació gràfica.

- un nom propi.

La representació gràfica es presentarà en un arxiu d’Adobe InDesingn o d’Adobe Illustrator, i ha d’anar acompanyada del nom propi que es proposa per a l’avatar. En aquests documents no hi haurà cap identificació de la persona o persones autores de la proposta.

Juntament amb la proposta gràfica i de denominació cal presentar:

- Una justificació de la proposta, en la qual s’expliquen les raons de la mateixa, tant de la proposta gràfica com de la de denominació. En aquest document de text es pot explicar, per exemple, el valor específic de les singularitats de la proposta, el seu valor diferencial o les possibles vinculacions amb la identitat de l’UJI, entre altres. Aquest document no superarà els 7.000 caràcters (amb espais inclosos) i no hi haurà cap identificació de la persona o persones autores de la proposta. Aquest document es denominarà “JUSTIFICACIÓ”.

- Un document de text on s’indicarà el nom i cognoms de la persona o persones autores de la proposta, el seu DNI, la seua adreça de correu electrònic i la titulació de la Universitat Jaume I en la qual cursa els seus estudis.

 

Premi: Fins a 400 €.

Procediment i presentació de treballs.

Termini: Fins el 18 de març de 2021

 

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social