UJI
  • UJI
  • Borses de viatge

Borses de viatge

Última modificació: 12/06/2019 | Font: VECS

Les borses de viatge tenen com a finalitat facilitar l’assistència de l’estudiantat de grau i màster la Universitat d'estiu UJI, congressos, jornades, seminaris i altres cursos d’estiu en altres universitats

Qui les pot sol·licitar: estudiatant matriculat de grau o màster.

Requisits bàsicsEstar matriculat en un grau o màster de la Universitat d’un mínim de 24/30 crèdits de l’any en curs.

Quantia: 

Criteris:D’acord amb la nota mitjana de l’expedient acadèmic en el moment de tancament del termini de sol·licituds

Accés al procediment

Sol·licitud ( emplenar i adjuntar signada al procediment)

Termini de presentació: Fins el 24 de juny de 2019

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social