Beques Torrecid per a estudis de màster

20/01/2020 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Beques TORRECID 2019 per a l'estudiantat de l'últim curs de grau i titulats de la UJI amb la finalitat de realitzar estudis de màster universitari en la Universitat Jaume I.

Requisits: Estudiantat d'últim any que curse, durant l'any acadèmic 2018-19, algun grau de l'UJI o graduats UJI en 2018 o 2019.
i estar preinscrits en un dels següents màsters universitaris de l'UJI per al curs 2019-20:

 •  Disseny i Fabricació
 •  Eficiència Energètica i Sostenibilitat
 •  Gestió de la Qualitat
 •  Gestió Financera i Comptabilitat Avançada
 •  Enginyeria Industrial
 •  Llengua Anglesa per al Comerç Internacional (ELIT)
 •  Management
 •  Màrqueting i Recerca de Mercats
 •  Prevenció de Riscos Laborals
 •  Química Aplicada i Farmacològica
 • Química Sostenible

Estudiantat del màster universitari en Enginyeria Industrial en el curs 2018-19 que en el curs 2019-20 realitzen la segona part del màster. Els i les aspirants hauran de presentar justificant de la matrícula del curs 2018-19.

Criteris per a l'adjudicació
La concessió de les beques s'efectuarà mitjançant règim de concurrència competitiva. Les sol·licituds presentades seran baremades per la Comissió de Valoració, que s'explica en el punt 6, conforme als següents criteris:

 •  40% sobre Nota Mitjana Expedient Acadèmic: es considerarà la nota mitjana de l'expedient sobre base 10.
 •  30% sobre Formació Complementària i Idiomes:

- Per a la Formació complementària es tindran en compte els cursos certificats amb una durada igual o superior a 20 hores que no siguen idiomes. S'assignaran 2.5 punts per curs per a un màxim de dos cursos.
- Per als idiomes es valoraran solament els idiomes que es tinguen certificats i es valoraran de la següent manera:
- Un nivell igual o superior al B2 en anglès amb 2.5 punts
- Un nivell igual o superior al B1 en un segon idioma amb 2.5 punts (aquest segon idioma serà francés, alemany o qualsevol altre idioma de la CE excloent els idiomes oficials i cooficials a Espanya).

 •  30% sobre l'entrevista personal (*) que tindrà una puntuació màxima de 10. (*) Les persones que no superen el 5 en l'entrevista personal a càrrec de l'empresa no podran obtenir la beca.

Termini: Del 23 de setembre al 5 de novembre de 2019. 

Bases de la convocatòria  (segona convocatòria)

Sol·licitud

Resolució

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social