Beques Banco Santander Progrés

29/11/2021 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

És requisit imprescindibible haver sol·licitat i tenir concedida  la beca del Ministeri d'Educació i Formació Professional per al curs 2021/2022.

Qui les pot sol·licitar i quins són els requisits?

Poden sol·licitar aquestes  ajudes en el curs 2021/22 l’estudiantat que complisca els requisits següents requisits:

  • Que l'estudiant es trobe matriculat en els títols de Grau o Màster de la Universitat Jaume I en el curs acadèmic 2021/2022.

  • Que l'estudiant dispose d'un dels millors expedients acadèmics del curs, immediatament anterior a la convocatòria del Programa. En el cas d'alumnes de primer any de Grau es tindrà en compte la nota de prova d'accés a la universitat.(PAU).

  • En el cas de l'estudiantat de postgrau es tindrà en compte la nota mitjana de l'expedient del grau.

  • Que l'estudiant haja rebut en el curs immediatament anterior al de la sol·licitud del Programa una beca del Ministeri d'Educació, i Formació Professional (en endavant, “Beca MEFP”), i/o que haguera rebut per part d'una Comunitat Autònoma una beca/ajuda econòmica amb la mateixa finalitat que la Beca MEFP en el curs immediatament anterior a la sol·licitud del Programa.

  • En el cas dels alumnes en primer curs de Grau es tindrà en compte si han rebut una beca

Criteris de concessió.

Segons la nota mitjana de l'expedient acadèmic a partir de la fórmula que figura en la base 6 de la convocatòria.

Import de la beca.

1000 €. 

Procediment i convocatòria en el aquest enllaç.

Adjunteu la sol·licitud a través de la seu electrònica

Termini de presentació de sol·licituds:  fins l'1 de desembre de 2021

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social