Beques Banco Santander Progrés 2019-2020

02/06/2020 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

És requisit imprescindibible haver sol·licitat i tenir concedida  la beca del Ministeri d'Educació i Formació Professional per al curs 2019/2020.

Qui les pot sol·licitar i quins són els requisits?

Poden sol·licitar aquestes  ajudes en el curs 2019/20 l’estudiantat que complisca els requisits següents requisits:

  • Ser estudiantat de grau, matriculat en segon curs o posteriors en el curs acadèmic 2019/20, en algun dels centres de la Universitat Jaume I o ser estudiantat d’estudis oficials de postgrau, amb un mínim de 60 crèdits matriculats en tots dos casos.
  • Que l’estudiantat haja rebut la beca del Ministeri d’Educació i Formació Professional durant el curs acadèmic 2019/20. Aquest requisit és condició imprescindible per a l’assignació de l’ajuda. En els casos de l’estudiantat de postgrau aquest també ha de gaudir de l’ajuda de matrícula del Ministeri d’Educació i Formació Professional.
  • Que l’estudiantat dispose del millor expedient acadèmic del curs immediatament anterior a la convocatòria d’aquesta beca, en funció dels criteris establits en punt 6. En el cas de l’estudiantat de postgrau es tindrà en compte la nota mitjana de l’expedient del grau.
  • En cas d’empat es tindrà en compte la renda per capita de la unitat familiar ordenada de menor a major renda.

Criteris de concessió.

Segons la nota mitjana de l'expedient acadèmic a partir de la fórmula que figura en la base 6 de la convocatòria.

Import de la beca.

1000 €. 

Procediment i convocatòria en el aquest enllaç.

Adjunteu la sol·licitud a través de la seu electrònica

Termini de presentació de sol·licituds:  Ampliació de termini fins el 17 de juny de 2020

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social