Ajudes FOBESA per a estudis de grau (fins al 14 de març de 2024)

22/04/2024 | VEVS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

ATENCIÓ: Només per a estudiantat empadronat a Benicàssim.

Aquesta beca és compatible amb la percepció d’altres beques pel mateix concepte procedents de qualsevol organisme públic o privat.

Import màxim: 1000 €

Requisits generals dels sol·licitants:

Les persones aspirants han de ser residents a la ciutat de Benicàssim almenys amb una antiguitat d’un any.
Estar matriculada d’un mínim de 60 crèdits en algun grau dels impartits a la Universitat Jaume I en el curs 2023-2024.
No estar en possessió de cap altra titulació universitària de nivell igual o superior per a la qual es demana l’ajuda.
Haver superat almenys el 80 % dels crèdits matriculats en el curs 2022-2023.

Criteris:
Els criteris que es tindran en compte per a l’adjudicació d’aquestes beques seran criteris acadèmics i criteris econòmics, que ponderaran un 50 % cadascú, sobre una puntuació màxima de 10 punts. (Veure les bases de la convocatòria)

SOL·LICITUDS: 

Cal presentar l'imprés de sol·licitud i la documentació indicada, en format pdf, al següent enllaç: https://forms.gle/Ga6NBaBRaCFfg83Y6


IMPORTANT.- La no presentació de la totalitat de la documentació requerida serà motiu suficient per a l’exclusió de la convocatòria.

Termini de presentació:  de l'1 de febrer al 14 de març de 2024.

Bases de la convocatòria

Imprés de sol·licitud

Resolució

 

Per a qualsevol aclariment, les persones interessades poden dirigir-se a:
Fundació General de la Universitat Jaume I, Edifici Espaitec I, Castelló de la Plana - Tel.: 964 387197 - fundacio.general@uji.es - ajudes-uji@uji.es

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Vida Saludable