Convocatòria ajudes Efi de màster

20/09/2021 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Finalitat d'aquestes ajudes

Aquestes bases tenen per objecte regular la concessió de beques Efi de màster amb la finalitat d'ajudar al desenvolupament formatiu i professional de titulats i titulades universitaris per a accedir als estudis de màster de l'UJI

Persones beneficiàries i requisits

1. Ser estudiantat d'últim curs de grau (curs 2020-21) i graduats o graduades en 2020 o 2021.

2. També pot ser beneficiari l'estudiantat del Màster Universitari en Enginyeria Industrial en el curs 2020-21 i que en el curs 2021-22 realitze la segona part del Màster Universitari en Enginyeria Industrial (mínim de 30 crèdits i màxim de 60 crèdits ECTS).

3.Que en el curs 2021-22 es matricule en algun dels següents màsters de l'UJI:

  • Màster Universitari en Disseny i Fabricació
  • Màster Universitari en Enginyeria Industrial
  • Màster en Enginyeria de Dades i Intel·ligència Artificial (VA SER-UJI)

 

Import de l'ajuda

Dues beques de 1200 €.

Criteris de valoració

60% sobre la nota mitjana de l'expedient acadèmic: es considerarà la nota mitjana de l'expedient sobre base 10.

40% sobre la formació complementària i idiomes:

Per a la formació complementària es tindrà en compte els cursos certificats amb una duració igual o superior a 20 hores, que no siguen d'idiomes.

S'assignaran 2,5 punts per curs, per a un màxim de dos cursos.

 Per als idiomes es valoraran només els idiomes que es tinguen certificats i es valoraran de la següent manera:

  •  Un nivell igual o superior al B2 en anglès amb 2,5 punts.
  •  Un nivell igual o superior al B1 en un segon idioma amb 2,5 punts (aquest segon idioma serà francès, alemany o qualsevol altre idioma de la CE, excloent els idiomes oficials i cooficials a Espanya).

 

Més informació, bases i tramitació.

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social