Beques Fundació Balaguer Gonel Hermanos per a estudis de postgrau

25/04/2024 | VEVS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Fundació Balaguer Gonel Hermanos dota la quantitat de 15.000 euros per a ajudes per estudiantat matriculat en cursos de postgrau (màsters oficials, màsters propis, cursos d’especialització i cursos d’expert/a) a la Universitat Jaume I, curs 2023/24. L'import serà de 1.000 € que es destinaran a ajudes a l'estudi.

Aquesta beca serà compatible amb altres ajudes procedents de qualsevol organisme públic o privat.

Requisits de les persones aspirants

Les persones aspirants han de ser naturals o residents de la província de Castelló.

  • Per optar a la beca es requereix titulació universitària, en la data d’inici del curs 2023/24.
  • No poden optar a aquestes beques les persones que hagen acabat un màster i vulguen fer un altre diferent.
  • Queden excloses també les persones que no hagen aprovat el màster o no s’hagen presentat a les proves d’avaluació.

Criteris per a l’adjudicació

Les beques s’adjudicaran en funció dels criteris següents:

Presentació de sol·licituds

Les persones sol·licitants han de presentar la documentació següent:

  • Imprès de sol·licitud de la beca segons el model normalitzat. 
  • Fotocòpia del títol acadèmic o resguard del dipòsit per obtindre’l.
  • Fotocòpia de l’expedient acadèmic.
  • Fotocòpia del document nacional d’identitat o passaport.
  • Certificat d’empadronament en el que conste que la persona sol·licitant és veïna o resident de qualsevol municipi de la província de Castelló.
  • Justificació de la matrícula al curs de postgrau de la Universitat Jaume I per al qual se sol·licita la beca.

Termini de presentació: del 12 al 27 de març de 2024.

Adjuntar la sol·licitud i la documentació requerida en un únic pdf a través del següent enllaç 

Consulta les bases de la convocatòria.

Resolució

 

Campus del Riu Sec
Av. Vicent Sos Baynat, s.n.
Edifici Espaitec I, 1ª planta
12071 Castelló de la Plana
Tel.: 964 38 71 97

 

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Vida Saludable