Alumnat

08/04/2019 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Entitats col·laboradores

Requisits: En funció de la convocatòria.

Convocatòria: En funció de la firma dels respectius convenis

Termini de presentació: En funció de la convocatòria

Quadre resum amb les ajudes finançades amb entitats amb patrocini o col·laboradores (provisional)

 

 

Patrocini

Aquest programa pretén facilitar l’accés de l’estudiantat a estudis de grau i màster a través d’ajudes finançades per entitats externes a la universitat, (empreses i altres institucions públiques o privades) d’acord amb criteris propis a determinar en cada convocatòria. El programa de beques corporatives pot ser divers en funció de les característiques del conveni i que pot subvencionar despeses de matrícula, despeses generals d’estudi, finançament de les pràctiques en empreses, etc.

Requisits: En funció de la convocatòria.

Convocatòria: En funció de la firma dels respectius convenis

Termini de presentació: En funció de la convocatòria

Quadre resum amb les ajudes finançades amb entitats amb patrocini o col·laboradores (provisional)

Ajudes Fobesa per a estudis de grau

FOBESA convoca les beques FOBESA per a estudiantat de l'UJI resident a Benicàssim per a la realització d'estudis de grau a la Universitat Jaume I

Ajudes matrícula màsters oficial finançades pel Banco Santander

La Universitat Jaume I, en col·laboració amb la Fundació General de la Universitat Jaume I i amb el patrocini del Banco Santander, fa pública la convocatòria per a la concessió d'ajudes de matrícula per a la realització d'estudis de màsters universitaris oficials a la Universitat Jaume I, durant el curs 2021/22.

Beques Torrecid per a estudis de màster

Sobre la base de l'acord signat entre TORRECID i la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló, TORRECID convoca les beques TORRECID 2019 per a estudiantat d'últim curs de grau i titulats de l’UJI amb la finalitat de realitzar estudis de màster universitari a la Universitat Jaume I.

Beques Fundació Balaguer Gonel Hermanos per a estudis de postgrau

La Fundació Balaguer-Gonel Hermanos en el marc del conveni signat amb la Universitat Jaume I convoca ajudes per a l'estudiantat matriculat en cursos de postgrau (màsters oficials, màsters propis, cursos d’especialització i cursos d’expert/a) a la Universitat Jaume I, curs 2021/22.

Beques-salari Uji Excelentia Banco Santander

Beca-salari finançada pel Banco Santander per a estudis de grau, per a estudiantat excel·lent, dotades amb 500 € mensuals durant 10 mesos.

Ajudes FACSA per a estudis de grau

FACSA convoca les Beques FACSA per a estudiantat de l’UJI resident a Castelló per a la realització d’estudis de grau a la Universitat Jaume I

Beques Banco Santander Progrés

Convocatòria de 5 beques Banco Santander Progrés per al curs 2021/2022, una per a cada facultat i escola i una per al millor expedient de tots els màsters oficials impartits en la Universitat Jaume I.

Ajudes socials COVID-19 Banco Santander

Ajudes socials del Banco Santander per donar resposta a situacions de vulnerabilitat social i econòmica que s’hagen pogut produir com a conseqüència de la COVID-19.

Becas Santander Tecnologia/Conecta

Concessió d’ajudes del programa “Becas Santander Tecnologia/Conecta” per a l’adquisició de material informàtic a fi de reduir la bretxa digital entre l’estudiantat.

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Compromís Social