Foment de l'associacionisme

24/01/2019 | VECS
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Ajudes per a la promoció de l’associacionisme i la participació entre la comunitat universitària.

Aquestes ajudes estan destinades a finançar les despeses corrents de programes i projectes d’activitats promogudes per les associacions inscrites en el registre d’associacions de la Universitat Jaume I.

Ajudes per promoure la participació en concursos, fires i competicions d’interès institucional.

L’objecte d’aquesta convocatòria és promoure la participació de l’estudiantat i de les associacions universitàries en concursos, fires i competicions d’interès institucional per a la Universitat Jaume I.

Ajudes per a l'organització d'activitats socioculturals

Les ajudes descrites pretenen donar suport a les associacions d’estudiantat i grups d’alumnes de la Universitat Jaume I a fi que organitzen activitats socioculturals o d'especial interès per a l'estudiantat de la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: Vicerectorat d'Estudiantat i Vida Saludable