UJI

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Ana I. Marquès Marzal | imarques@uji.es

Departament d'Administració d'Empreses i Marqueting

Mikel Munarriz Ferrandismunarriz@uji.es

Unitat Predepartamental de Medicina

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
master_rsm@uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus