Coordinació del treball final de màster

07/07/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Paco Herrero Manchacoses

Unitat Predepartamental de Medicina
+34 964387833

herrerof@uji.es

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
master_rsm@uji.es

Tota la informació sobre el TFM pot trobar-se a les guies docents de les assignatures SAX013 i SAX014 que corresponen a les opcions investigadora i professional:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2020/estudio/42151?caracteres=practicas

Informació proporcionada per: InfoCampus