Eixides professionals

Aquest Màster és el primer en l'àmbit de Psicologia a Espanya que és profesionalitzant pel que habilita a l'estudiant en la professió de Psicòleg General Sanitari. Aquesta titulació és necessària a partir de l'aparició de l'Ordre ECD/1070/2013, de 12 de juny (BOE de 14 de juny) per a dedicar-se a les tasques de promoció i millora de l'estat general de salut mental en l'àmbit privat i públic.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16