Guies docents de les assignatures

Es poden consultar les guies docents de les assignatures a les següents adreces del SIA:

Obligatòries:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42172?caracteres=fbasica

Optatives:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42172?caracteres=optativas

Especialitats:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42172/especialidades

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16