Mobilitat i programes d'intercanvi

El màster compta amb programes de mobilitat de l'estudiantat que són gestionats per l'Oficina de Relacions Internacionals (http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/) i Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques de la Universitat Jaume I (http://www.uji.es/serveis/oipep/).

Aquests programes ofereixen l'oportunitat de realitzar part dels crèdits del Màster en altres centres de formació. Fins al moment comptem amb els següents convenis establits dins del Programa Erasmus amb els següents organismes:

  • Universiteit Gent (Bélgica).
  • Instituto Superior da Maia (Portugal)
  • Universidad de Lisboa
  • West Universitu of Timisoara (Rumanía)
  • Universitat de la Sapienza (Roma)
  • Además, se han firmado también diferentes convenios con universidades americanas:
  • Universidad Católica de Córdoba (Argentina)
  • Universidad de Santo Tomás de Aquino (Argentina)


A més, el màster ofereix també la possibilitat de realitzar l'Estada en Empresa en l'empreses de l'estranger a través de les beques Erasmus Pràctiques prèvia signatura de conveni (http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/).

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16