UJI
 • UJI
 • Eixides professionals

Eixides professionals

 • Ergonomia, sistemes de treball i noves tecnologies
 • Salut laboral i prevenció de riscos laborals
 • Assessorament i orientació laboral i professional
 • Canvi, desenvolupament i transformació de les organitzacions
 • Relacions laborals, mediació, gestió de conflictes
 • Gestió de la qualitat, avaluació – Auditories de programes
 • Gestió de recursos humans
 • Formació i desenvolupe
 • Recerca R+D+i i docència en psicologia del treball, de les organitzacions i RH
Informació proporcionada per: InfoCampus