panoramica UJI
Guies docents de les assignatures

Les guies docents de les assignatures poden consultar-se en el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), en el següent enllaç:

Assignatures obligatòries:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2018/estudio/42171?caracteres=fbasica

Assignatures optatives:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2018/estudio/42171?caracteres=optativas

Pràctiques externes i treball de final de màster:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2018/estudio/42171?caracteres=practicas

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16