Guies docents de les assignatures

14/07/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les guies docents de les assignatures poden consultar-se en el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), en el següent enllaç:

Assignatures obligatòries:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2021/estudio/42171?caracteres=fbasica

Assignatures optatives:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2021/estudio/42171?caracteres=optativas

Pràctiques externes i treball de final de màster:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2021/estudio/42171?caracteres=practicas

Informació proporcionada per: InfoCampus