UJI

Treball final de màster

El Treball Fi de Màster té com a objectiu principal integrar les competències desenvolupades en les diferents assignatures del master, de manera que la/l'estudiant puga fer una transferència dels coneixements i habilitats adquirits a un àmbit de recerca professional  en el context de la mediació i intervenció familiar.

La realització del TFM està orientat i dirigit per un director/a, especialista en la temàtica seleccionada, assignat/a cadascun dels alumnes/as participants del master, que guiarà, estructurarà i supervisarà el treball de la/l'estudiant. Aquest procés es realitzarà a través de tutories concertades amb la finalitat de garantir la major personalització dels continguts del treball a les inquietuds, competències i desenvolupament de l'alumnat.  Segons el tipus de treball consensuat pel professor-estudiant es dissenyarà un procés i cronograma de tasques que faciliten tant la realització del treball com el seguiment i supervisió del mateix. Els continguts de l'assignatura per tant són adaptats segons interessos de l'alumnat, el tipus de treball i l'àrea de recerca o àmbit d'intervenció professional pel director del treball a través de tutories concertades. Aquest procés es contemplarà en els criteris d'avaluació a través d'un informe del tutor en el qual s'identifiquen els processos i dimensions  a valorar i  d'una defensa pública del treball davant un tribunal d'experts en intervenció i mediació familiar.

Guia docent

Cronograma TFM

Temes de TFM (pendent d'actualització)

 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus