Pràctiques externes

01/10/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Màster Universitari en Intervenció i Mediació Familiar oferta l'assignatura SBD012 Pràctiques Externes, que consisteix en l'estada en pràctiques en un centre extern a la Universitat durant 250 hores, distribuïdes segons necessitats/possibilitats del centre i de l'alumnat. A més, l'alumnat participa en tutories i seminaris amb el seu tutor/a, elabora una memòria de pràctiques, … fins a completar les 300 hores de treball en l'assignatura. Tot el procés està regulat pel cronograma i el programa de l'assignatura disponible a l'Aula virtual una vegada l'alumne es matricule.

L'alumnat també pot proposar centres de pràctiques i sol·licitar l'exempció de les pràctiques per activitats prèvies similars a les que realitzaria durant les pràctiques.

L'oferta de centres i el procés d'adjudicació es realitza durant els primers 40 dies del curs. Les pràctiques es poden iniciar a partir del mes de novembre, encara que cada centre inclou en la seua oferta una data probable d'inici.

Per a l'avaluació es té en compte l'autoinforme raonat de l'alumne/a (10%), informe del supervisor/a (40%), informe del tutor/a (20%) i valoració del portafolio de l'alumne o memòria (30%).

L'alumne per a obtenir el títol és necessari que aprove almenys una de les següents assignatures: SBD012 Pràctiques Externes i SBD013 Iniciació a la Investigació. La SBD013 és aconsellable per als qui desitgen realitzar estudis de doctorat.

Per a saber més, és possible consultar els següents documents:

Per a saber en quins centres es poden realitzar les pràctiques, consultar el document "Centres de pràctiques"

Els tipus d'activitats que l'alumnat sol desenvolupar durant la seua estada en el Pràcticum, sota la supervisió de professionals experts i la coordinació del tutor/a de la Universitat, són:

  • Anàlisi i valoració de demandes, conflictes i riscos familiars.
  • Realització d'entrevistes i protocols d'observació a grups familiars.
  • Administració de proves, instruments i programes.
  • Proposta de programes d'intervenció i mediació en famílies.
  • Implementació de programes d'intervenció i mediació.
  • Confecció d'inventaris de recursos professionals.
  • Participació en els projectes que estiga realitzant l'entitat.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus