Mobilitat i programes d'intercanvi

21/12/2020 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La mobilitat en el Màster s'aplica a la realització de les pràctiques externes. Entenem que un alumne realitza les seues pràctiques en règim de mobilitat quan l'alumne ha de traslladar la seua residència durant la realització de les pràctiques a un altre lloc diferent al domicili habitual durant el màster o quan el centre de realització de les pràctiques està situat fora de la comunitat valenciana. 

El màster des del seu inici està convocant beques de mobilitat per a facilitar que els alumnes que ho desitgen puguen realitzar les seues pràctiques en centres de reconegut prestigi. Aquests centres són seleccionats perquè són pioners o referències a nivell nacional en activitats professionals i de formació. En concret, els centres on actualment els alumnes poden realitzar les seues pràctiques en règim de mobilitat són: 

- Fundació Gizagune. Es dedica la convivència en àmbit comunitari, participació ciutadana, àrea organitzacional, àrea escolar, àrea formativa i xarxes entre unes altres. L'enllaç a la pàgina web és el següent: http://www.fundaciongizagune.net/

- Escola de Teràpia de Família, Servei de Psiquiatria en l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona. Es dedica a l'observació, formació i implementació de la teràpia familiar. L'enllaç a la pàgina web és el següent: http://www.etfsantpau.com

De l'anàlisi de l'anterior es deriva la total adequació d'aquests centres, igual que la resta de centres de pràctiques, amb les competències generals del màster. 

Fins a la data, 11 estudiants del màster han realitzat les seues pràctiques externes en aquestes entitats. Amb tots ells s'ha signat conveni de col·laboració en la realització de pràctiques, condició necessària perquè un alumne puga realitzar les seues pràctiques en una determinada entitat. Els convenis estan accessibles via Oficina d'Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP, http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/info-entitats/

El Màster també està obert a la proposta d'entitats de pràctiques realitzades per l'alumnat i per qualsevol entitat que desenvolupe la seua activitat en l'àmbit propi del Màster; prèvia a l'acceptació d'una entitat de pràctiques s'ha de signar el corresponent conveni de pràctiques. 

L'alumnat que decidisca realitzar aquesta estada fora de la Comunitat Valenciana podrà optar a una beca de mobilitat pròpia del Màster. 

Igualment, el Màster ha participat en la convocatòria del Ministeri d'ajudes a la mobilitat de l'estudiantat per a cursar crèdits fora de la comunitat en la qual està la universitat en la qual està matriculat (Castelló). 

També es podrà formar part de qualsevol programa d'estada en pràctiques als quals està adherida la Universitat Jaume I. 

Una altra modalitat de mobilitat i d'acolliment d'estudiants que s'està gestionant des de fa un temps és la que té lloc amb les Universitats amb les quals es comparteix criteris comuns de títol.

Informació proporcionada per: InfoCampus