Iniciació a la investigació

14/10/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Iniciació a la investigació està especialment recomanada per a l'alumnat que té clar que vol realitzar estudis de doctorat.

Amb aquesta matèria es pretén que l'alumne s'inicie en la investigació, des de les cerques bibliogràfiques fins a la participació en reunions científiques, passant per l'elecció de dissenys i tècniques d'investigació, i que interioritze maneres i actituds investigadores caracteritzades per la curiositat, el rigor i el respecte pel coneixement vàlid i compartit.

La iniciació de la investigació suposa la capacitat de plantejar un disseny d'investigació que complint els criteris científics professionals de la mena de treball seleccionat permeta donar resposta a una pregunta d'investigació rellevant, coherent i plausible en la temàtica seleccionada.

Aquesta matèria no té horari presencial en el calendari del màster. L'assignatura es desenvolupa a través d'un sistema de tutorització personalitzat i presencial amb el director/a assignat/a a cada alumne/a.

Aquesta matèria és independent del TFM, encara que, si l'alumne/a i director el decideixen, es poden combinar totes dues assignatures, sent el disseny d'investigació que l'alumne/a ha realitzat en la Iniciació a la Investigació la base de partida per al TFM. És per això que es planifica que aquesta assignatura puga estar finalitzada al març i s'assigna un mateix director/a per a totes dues matèries.

Per a l'avaluació es té en compte l'assistència a un Congrés o seminari científic/professional (10%), l'informe d'un expert al primer esborrany de disseny d'investigació (30%), les recomanacions de la qual l'alumne/a incorporarà al seu projecte final, que inclourà una revisió comentada de bibliografia i síntesi de textos (20%) i l'Informe del director/a sobre el projecte d'investigació (25%) i el procés de tutorització (15%).

L'alumne disposa de més informació en el Sistema d'Informació Acadèmica i en l'AV de l'assignatura

Per a saber més, és possible consultar els següents documents:

 

Informació proporcionada per: InfoCampus