UJI

Iniciació a la investigació

Última modificació: 03/07/2019 | Font: InfoCampus

Amb aquesta matèria es pretén que l'alumne s'inicie en la recerca, des de les cerques bibliogràfiques fins a la participació en reunions científiques, passant per l'elecció de dissenys i tècniques de recerca, i que interioritze maneres i actituds investigadores caracteritzades per la curiositat, el rigor i el respecte pel coneixement vàlid i compartit.

La iniciació de la recerca suposa la capacitat de plantejar un disseny de recerca que complint els criteris científics professionals del tipus de treball seleccionat permeta donar resposta a una pregunta de recerca rellevant, coherent i plausible en la temàtica seleccionada.

Aquesta matèria no té horari presencial en el calendari del màster. L'assignatura es desenvolupa  a través d'un sistema de tutorización personalitzat i presencial  amb  el director/a assignat/a a cada alumne/a

Iniciació a la recerca està especialment recomanada per a l'alumnat que té clar que vol realitzar estudis de doctorat.

Informació proporcionada per: InfoCampus